(คลิป) เวียดนาม เลี้ยงปลาหมู สร้างรายได้เป็นล้าน : วีดีโอ เกษตร

3.45K Views

(คลิป) เวียดนาม เลี้ยงปลาหมู สร้างรายได้เป็นล้าน : วีดีโอ เกษตร

เวียดนาม | เลี้ยงปลาหมู | สร้างรายได้เป็นล้าน |

ปลาหมู เป็นชื่อของปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งมีรูปร่างโดยรวม คือ ป้อมสั้น เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด นัยน์ตาไม่มีหนังปกคลุม ใต้นัยน์ตามีเงี่ยงแข็งปลายสองแฉกอยู่หนึ่งชิ้น ซึ่งเมื่อกางออกมาแล้วจะตั้งฉากกับแก้ม พบเจอกันหลายชนิดในบ้านเรา โดยเกษตกรเวียดนามจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากธรรมชาติไปเพาะเลี้ยงจนกลายเป็นฟาร์มใหญ่ ทำรายได้ให้แก่ครอบครัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปีละกว่า 1,000 ล้านด่ง หรือกว่า 1,500,000 บาท

ที่มา Youtube Channel : คัมภีร์ชีวิต StudiO
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Sux56TKokSM

Show More
Top