(คลิป) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับการอพยพสู่สยาม หลังการแลกดินแดนพระตะบอง สมัย ร.5 : วีดีโอ เกษตร

3.13K Views

(คลิป) เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับการอพยพสู่สยาม หลังการแลกดินแดนพระตะบอง สมัย ร.5 : วีดีโอ เกษตร

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กับการอพยพสู่สยาม หลังการแลกดินแดนพระตะบอง สมัย ร.5 I ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP.57

ในสมัย ร. 5 สยามต้องจำใจแลกดินแดนพระตะบองอันอุดมสมบูรณ์ให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับการได้ตราดและด่านซ้ายคืนมา ทำให้เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เจ้าเมืองพระตะบองตัดสินใจโยกย้ายเข้าสู่ดินแดนสยามเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่ หลังตระกูลอภัยภูเบศรปกครองพระตะบองมานานกว่า 100 ปี ทุกวันนี้ยังมีเรื่องราวแห่งเมืองพระตะบองยังคงปรากฏเป็นหลักฐานคอยย้ำเยือนถึงความทรงจำในอดีตของผู้คนอยู่อีกมากมาย

ขอบพระคุณข้อมูลประกอบส่วนหนึ่งจากบทความ “พระตะบอง เสียมเรียบ ศรีโสภณ รอยสยาม และ สามจังหวัดกัมพูชา” โดย สุเจน กรรพฤทธิ์ นิตยสารสารคดี

ที่มา Youtube Chennal : ประวัติศาสตร์ นอกตํารา
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=-7yatyRQ824

Show More
Top