คลิป – เจาะบ่อบาดาล สู้ภัยแล้ง ด้วยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ By พี่หมีโซล่าเซลล์ : วีดีโอ เกษตร

3.65K Views

คลิป – เจาะบ่อบาดาล สู้ภัยแล้ง ด้วยปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ By พี่หมีโซล่าเซลล์ : วีดีโอ เกษตร

ปีนี้แล้งหนักมากๆ พี่น้องเกษตรกรหลายๆจังหวัด ไม่มีน้ำผิวดินใช้ทำการเกษตร ทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการ หาที่เจาะน้ำบาดาล เพื่อเอาน้ำมาใช้ทำการเกษตรกัน

โดย : พี่หมีโซล่าเซลล์
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=5SUfJu9GByE

Show More
Top