คลิป – หลายคนถอนทิ้งคิดว่าไม่มีสรรพคุณทางสมุนไพร แต่ที่จริงแก้ได้หลายโรคมาก เจอแล้วอย่าถางทิ้งเด็ดขาด : สมุนไพร

3.17K Views

คลิป – หลายคนถอนทิ้งคิดว่าไม่มีสรรพคุณทางสมุนไพร แต่ที่จริงแก้ได้หลายโรคมาก เจอแล้วอย่าถางทิ้งเด็ดขาด : สมุนไพร

หลายคนถอนทิ้งคิดว่าไม่มีสรรพคุณทางสมุนไพร แต่ที่จริงแก้ได้หลายโรคมาก เจอแล้วอย่าถางทิ้งเด็ดขาด

ต้นบอน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตที่ราบลุ่มของเอเชียอาคเนย์ ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของประเทศไทยด้วย โดยจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุได้หลายปี มีเหง้าลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกอยู่ใต้ดิน มักขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ หลายต้นเรียงรายตามพื้นที่ลุ่มริมน้ำ

ที่มา Youtube : My Aomsin
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=SnmLkhfTqO4

Show More
Top