(คลิป) สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง Construction Inventions & Technologies : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง Construction Inventions & Technologies : วีดีโอ เกษตร


สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง Construction Inventions & Technologies

Construction, of some form, has always been a critical part of life in human society. Even in our earliest days, people needed shelter, and they had to use tools to survive. As people evolved, they developed new tools and skills and leveraged the knowledge from previous generations to improve. Inventions have been a part of the fabric of humankind throughout history. In construction, the evolution of innovation since the Stone Age has shaped our cities and communities as we know it. Today we present many kinds of construction inventions, which are vital to humanity.

We hope you enjoy your time on our channel. Tell us which topic you would like to see and we will definitely consider it.

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปกันได้เลย…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องได้ที่ 👇

ที่มา Youtube Channel : TechFreeze
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=MRcQ7g_caNk

Show More