(คลิป) สาวดอยทำแกงฟักทองใส่ปลาย่างเลี้ยงคนมาช่วยปลูกข้าว : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) สาวดอยทำแกงฟักทองใส่ปลาย่างเลี้ยงคนมาช่วยปลูกข้าว : วีดีโอ เกษตร

สาวดอยทำแกงฟักทองใส่ปลาย่างเลี้ยงคนมาช่วยปลูกข้าว

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยจ๊า

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ข้าวพันธุ์ เจ้าลีซอสันป่าตอ

ชื่อพันธุ์
– เจ้าลีซอสันป่าตอง (Jow Lisaw San-pah-tawng)

ชนิด
– ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์
– ได้จากการรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่ ปี 2522 ปลูกศึกษาพันธุ์และเปรียบเทียบผลผลิตที่สถานีทดลองข้าว และสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวในภาคเหนือ จนได้สายพันธุ์ เจ้าลีซอ SPTC80279-3

การรับรองพันธุ์
– คณะกรรมการบริหาร กรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2547

ลักษณะประจำพันธุ์
– ข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 145 เซนติเมตร
– อายุเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 16 ตุลาคม
– ทรงกอตั้งตรง ไม่ล้มง่าย รวงยาวเฉลี่ย 24 เซนติเมตร ระแง้ถี่ รวงแน่น คอรวงสั้น
– เมล็ดสีฟาง มีขนบนเปลือกเมล็ด กลีบรองดอกยาว
– เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.0 x 3.1 x 2.4 มิลลิเมตร
– เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.3 x 2.9 x 1.9 มิลลิเมตร
– ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุ์ 4 สัปดาห์
– ปริมาณอมิโลสต่ำ (16.07%)

ผลผลิต
– เฉลี่ย 391 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น
– ต้านทานต่อโรคไหม้
– ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เจ้าฮ่อ 13 เปอร์เซนต์
– คุณภาพการสีดี

ข้อควรระวัง
– ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดหลังขาว

พื้นที่แนะนำ
– พื้นที่ราบและที่สูงไม่เกิน 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ที่มา Youtube Channel : น้ําฝน คนดอย la hu ma eh
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=0JRw2tqL–M

Show More
Top