(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกอิทผาลัม – จนถึงออกผลผลิต (การปลูก ดูแล อินผาลัม) : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกอิทผาลัม – จนถึงออกผลผลิต (การปลูก ดูแล อินผาลัม) : วีดีโอ เกษตร

สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกอิทผาลัม – จนถึงออกผลผลิต (การปลูก ดูแล อินผาลัม)

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลย

Hello guy, today I show you ” Agriculture Technology – How to Grow and Care Date Palm Trees

It is agriculture technology in my country. It is important for farmer. You can follow me at your farm.

ที่มา Youtube Channel : Farm Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=jJakrE7_svo

Show More
Top