(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกมันสำปะหลัง จนถึงขุด – การเตรียมแปลง เตรียมท่อนพันธุ์ ปลูก : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกมันสำปะหลัง จนถึงขุด – การเตรียมแปลง เตรียมท่อนพันธุ์ ปลูก : วีดีโอ เกษตร

สรุปให้ในคลิปนี้ วิธีปลูกมันสำปะหลัง จนถึงขุด – การเตรียมแปลง เตรียมท่อนพันธุ์ ปลูก

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลย

Hello guy, today I show you “How to Grow Cassava to Fast Harvesting and Most Yield-Easy and Effective-Agriculture Technology”.

It is agriculture technology in my country. It is important for farmer. You can follow me at your farm.

ที่มา Youtube Channel : Farm Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=TpTIxv9LaFQ

Show More
Top