(คลิป) วิธีหมักแกลบ เปลี่ยนแกลบดิบ ให้เป็น แกลบเก่า ช่วยให้ดินร่วนซุยง่ายๆใช้เวลาเพียง 7 วัน : วีดีโอ เกษตร

10.70K Views

(คลิป) วิธีหมักแกลบ เปลี่ยนแกลบดิบ ให้เป็น แกลบเก่า ช่วยให้ดินร่วนซุยง่ายๆใช้เวลาเพียง 7 วัน : วีดีโอ เกษตร

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ข้อดี-ขอเสีย ของแกลบดิบ

ข้อดีของแกลบดิบ
1. ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ดิน

2. ปรับโครงสร้างของดินที่เป็นกรด-ด่าง ให้มีความสมดุลลงตัวพอดี

3. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น ไส้เดือน แมลง และจุลินทรีย์

4. เมื่อนำไปคลุมดิน วัชพืชหรือหญ้าต่างๆจะไม่เกิดขึ้น

ข้อเสียของแกลบดิบ
มีธาตุชิสิกอนที่ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งจะเป็นตัวดึงก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน ที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในการย่อยสลาย ซึ่งก็คือการแย่งอาหารจากต้นพืชผักของเรานั่นเอง

ฉะนั้น จึงไม่แนะนำให้เอาแกลบดิบเป็นส่วนผสมรองพืชก้นหลุม หรือผสมกับวัตถุอินทรีย์ชนิดอื่น เพื่อปลูกต้นไม้ แต่เอาคลุกผสมกับแปลงที่จะปลูกสักเล็กน้อยก็พอ

คลิป : Hunberry z
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=iGN3cXypfCM

Show More
Top