(คลิป) วิธีปลูกมันให้ลงหัวใหญ่ ทำแบบนี้มีหัวแน่นอน : วีดีโอ เกษตร

2.94K Views

(คลิป) วิธีปลูกมันให้ลงหัวใหญ่ ทำแบบนี้มีหัวแน่นอน : วีดีโอ เกษตร

วิธีการปลูกมันเทศให้ลงหัว การปลูกมันให้มีหัว สำหรับวิธีนี้สามารถนำไปใช้ปลูกมันได้ทุกพันธุ์

ในการปลูกมันอาจจะมีหลายปัจจัยที่ทำให้การปลูกล้มเหลวหรือไม่มีหัว เช่นได้รับแสงไม่เพียงพอ (ปลูกในที่ร่มเกินไป) อุณหภูมิหรืออากาศที่เหมาะสมไม่ร้อนหรือเย็นจนเกินไป สภาพดินปลูกจะต้องเป็นดินที่ร่วนทรุยและระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง สถานที่ปลูกจะต้องมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

และที่สำคัญคือพยายามอย่าให้เถามันเลื้อยไปไกลและหยั่งรากลงดินหลายจุดจากเถาที่เลื้อยออกมาจากต้นหลัก เพราะจะทำให้เกิดการแย่งอาหารกันเองภายในต้นได้ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มันไม่ลงหัวหรือมีขนาดใหญ่ หรือมีหัวก็อาจจะเล็กเกินไปได้ เราควรที่จะทำการตลบเถาขึ้นเพื่อไม่ให้รากจากเถาที่เลื้อยหยั่งลงดินได้ หรือใช้เป็นวิธีการตัดแต่งตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เถาเลื้อยยาวเกินไป ซึ่งจะเป็นการบังคับหรือช่วยให้ต้นมันมีการสะสมอาหารหรือมีการลงหัวได้ เพราะจะทำให้ต้นและใบไม่เจริญเติบโตได้มาก โดยการตัดแต่งเถาอยู่เสมอ เมื่อใบมีน้อย รากก็จะออกหาอาหารและทำการสะสมสารอาหารหรือแป้งเก็บไว้ที่รากและขยายตัวขึ้นมาเป็นหัวมันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นั่นเอง

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : ซานเต๋อ story
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=50AuEXH5bgs

Show More
Top