(คลิป) วิธีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ให้ได้ไร่ละ 25,000-30,000 : วีดีโอ เกษตร

1.06K Views

(คลิป) วิธีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ให้ได้ไร่ละ 25,000-30,000 : วีดีโอ เกษตร


วิธีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ได้ไร่ละ 25,000-30,000 บาท

การปลูกและขยายพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชที่เจริญได้ ในดินแทบทุกชนิด ดินร่วนปนทรายจะเจริญเติบโตได้ดี ควรปลูกในฤดูฝนจะดี การปลูกจะนิยมปลูกโดยใช้ วิธีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด โดยนำเมล็ดพันธุ์ 2-3 เมล็ด มาปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ ใส่ลงในหลุมกลบดินพอแน่น ระยะห่างประมาณ 50×30 ซม. แล้วให้ถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ ให้เหลือ 2 ต้น

วิธีดูแลรักษาข้าวโพดข้าวเหนียว

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจริญเติบโตได้ง่ายๆ ต้องหมั่นรดน้ำเช้าเย็น เป็นพืชที่ชอบน้ำ ต้องระบายน้ำดี น้ำไม่ขัง ต้องดูแลรดน้ำเสมอ โดนแดดได้ตลอดวัน จะทำให้โตได้เร็ว


การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว มีอายุประมาณ 55-65 วัน หลังปลูกลงในแปลง จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ฝักมีสีเขียว สีเส้นไหมมีสีน้ำตาล บีบที่ปลายฝักจะยุบ ใช้มีดหรือกรรไกรตัด ให้มีข้อติดมาด้วย ตัดเบามือให้ระวังผลช้ำเสียหายง่าย และเก็บในภาชนะที่เตรียมไว้ อย่าให้โดนแสงแดด และมีอายุการเก็บได้ไม่เกิน 2 วัน ถ้าเกินความหวานสดจะลดลง

วิธีเก็บรักษาข้าวโพดข้าวเหนียว

นำข้าวโพดข้าวเหนียวสด มาเก็บในภาชนะที่เตรียมไว้ อย่าให้โดนแสงแดด มีอายุการเก็บได้ไม่เกิน 2 วัน ถ้าเกินความหวานสดจะลดลง

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปกันได้เลย…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องได้ที่ 👇

ที่มา Youtube Channel : JOY Channel
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=aLjswh1H5CM

Show More