(คลิป) ทำปุ๋ยหมักให้ย่อยสลายดีได้ง่ายๆ : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) ทำปุ๋ยหมักให้ย่อยสลายดีได้ง่ายๆ : วีดีโอ เกษตร

ทำปุ๋ยหมักให้ย่อยสลายดีได้ง่ายๆ | ชาวไร่วัยเกษียณ

การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกองตามวิธีวิศกรรมแม่โจ้หากดูแลน้ำตามขั้นตอนจัย่อยสลายนำไปใช้งานได้ในเวลา 2 เดือน แต่หากไม่มีเวลาดูแลน้ำกองปุ๋ยก็สามารถทำให้ย่อยสลายได้ในเวลาใกล้เคียงกันเพียงแต่เราต้องมาช่วยกลับกองบ้างเมื่อมีโอกาส

วิธีการทำจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : เล็ก นาดอน ชาวไร่วัยเกษียณ
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=UHnWdRXiuAI

Show More
Don`t copy text!
Top