(คลิป) วิธีทำปุ๋ยหมักมูลวัว ไว้ใช้เอง แค่ 7 วันเห็นผล : วีดีโอ เกษตร

2.11K Views

(คลิป) วิธีทำปุ๋ยหมักมูลวัว ไว้ใช้เอง แค่ 7 วันเห็นผล : วีดีโอ เกษตร

วิธีทำปุ๋ยหมักมูลวัว ไว้ใช้เอง แค่ 7 วันเห็นผล

คลิปนี้ครูแนะนำวิธีทำปุ๋ยหมักมูลวัวไว้ใช้ อย่างง่าย ใช้ได้ภายใน 7 วัน ด้วยวัสดุ 2-3 อย่าง โดยการนำมูลวัว 1 ส่วน แกลบ 1 ส่วน รำละเอียด ประมาณ 3 กิโลกรัม คลุกเคล้า เติมความชื้น ประมาณ 50-60% ใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา(ถ้ามี) หมักไว้ในกระสอบ หรือเก็บไว้ในภาชนะปิด ในที่ร่ม อย่างน้อย 7 วัน จึงนำมาใช้ได้

การนำไปใช้
พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 100 ก.ก./ไร่ ใส่ระหว่างแถวปลูก (ไม้ผล ไม้ยืนต้น 3-6 ก.ก./ต้น (เตรียมหลุม รองก้นหลุม / ต้นที่โตแล้ว หว่านให้ทั่วรอบทรงพุ่ม

วิธีการทำ จุลินทรีย์จาวปลวก

วิธีการทำ และการใช้อย่างละเอียด ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : ครูสวัสดิ์พาทํา ทําไปเรื่อย
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=rS_n7DOfTRY

Show More
Top