(คลิป) วิธีการปลูกอ้อย รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา Sugar Cane Harvester : วีดีโอ เกษตร

1.68K Views

(คลิป) วิธีการปลูกอ้อย รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา Sugar Cane Harvester : วีดีโอ เกษตร

วิธีการปลูกอ้อย รัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา “Sugar Cane Harvester” | รถตัดอ้อย WUT

การปลูกอ้อย​ มีการจัดการพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้ระบบ​ GPS เพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นระนาบเดียวกันและช่วยในการชักร่องให้เป็นแนว โดยการชักร่องจะมีระยะประมาณ 400 เมตร เพื่อง่ายต่อการจัดการระบบอื่นๆ อาทิ เช่น การวิ่งปลูกอ้อย การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การดัดแปลงรถตัดอ้อยตัดอ้อยเพื่อใช้ตัดพันธุ์อ้อย ได้มีการดัดแปลง โดยการขยับข้อโซ่ใบสะพานให้ห่างจากเดิม 1 ข้อโซ่ และลดใบสับท่อนจาก 8 ใบชุด เหลือ 2ใบชุด เพื่อให้ได้ท่อนอ้อยประมาณ 60 ซม. โดยเครื่องปลูกอ้อยที่ใช้ สามารถปลูกอ้อยได้ทีละ 4 ร่อง การให้น้ำ โดยใช้วิธี ไหลตามร่อง จะทำการให้น้ำหลังปลูกเสร็จ และให้เฉลี่ยเดือนละครั้ง งดให้น้ำก่อนเปิดหีบ 2 เดือน ค่าน้ำประมาณ 450 บาท/เอเคอร์

ที่มา Youtube Channel : รถตัดอ้อย Wut Sugarcane Harvester
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=lNI87GEjEQM

ติดตามได้เลย

Show More
Top