คลิป – วิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แบบไม่มีหัวเชื้อ สูตรเร่งโต เพิ่มผลผลิต : วีดีโอ เกษตร

6.72K Views

คลิป – วิธีการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง แบบไม่มีหัวเชื้อ สูตรเร่งโต เพิ่มผลผลิต : วีดีโอ เกษตร

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในด้านการเกษตร
– ช่วยย่อยสลายของเสียที่ตกค้างอยู่ในดิน

– ปรับโครงสร้างของดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน ทำให้พืชแข็งแรง โตเร็ว

– เป็นแหล่งรวมธาตุอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น กรดอะมิโนโปรตีน มีฮอร์โมนสำคัญที่พืชต้องการอยู่ ก็คือ ออกซิน และไซโตไคนิน จะเร่งการเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะทางใบ

– ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโรคพืช ทำให้พืชแตกรากฝอยได้ดี ปลายรากขยายตัว หากินเก่งส่งผลทำให้พืชมีผลผลิตที่ดี

– สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรีย ทำให้ลดต้นทุน

โดย : ซานเต๋อ story
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=7mSx1uvsj84

Show More
Top