(คลิป) ระบบน้ำแรงค่าไฟไม่เสียซักบาท : วีดีโอ เกษตร

8.34K Views

(คลิป) ระบบน้ำแรงค่าไฟไม่เสียซักบาท : วีดีโอ เกษตร

ระบบน้ำแรงค่าไฟไม่เสียซักบาท

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ความรู้พื้นฐานปั๊มซับเมอร์ส

ปั้มน้ำ เป็นอุปกรณ์สำหรับเพิ่มแรงดันของน้ำ ซึ้งมีทั้งแบบที่ใช้มอเตอร์และแบบที่ใช้เครื่องยนต์ ทำหน้าที่หมุนส่งกำลังให้ปั๊มน้ำทำงานเพื่อเพิ่มแรงดัน และส่งน้ำไปตามท่อ ที่ใช้ในบ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบไฟฟ้า สามารถแบ่งตามสถานที่และลักษณะความต้องการในการใช้งาน คือปั๊มน้ำอัตโนมัติ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำแบบจุ่ม ปั๊มน้ำบาดาล

เครื่องสูบน้ำบาดาลทำหน้าที่สูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาล โดยเครื่อง สูบน้ำจะติดตั้งอยู่ภายในบ่อบาดาลน้ำจะถูกผ่านมาตามท่อเข้าสู่ระบบ สำหรับไฟฟ้าที่จะจ่ายให้แก่มอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำนั้น จะจ่ายผ่านสายไฟฟ้าที่ต่อจากตู้ควบคุมไปจนถึงตัวมอเตอร์ที่ติดตั้งในบ่อบาดาล เครื่องสูบน้ำบาดาลเป็นเครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มใต้น้ำ(Submersible Pump) น้ำซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำชนิดเดียวกับที่เรารู้จักกันทั่วไปว่า ปั๊มไดโว่ แต่ประสิทธิภาพสูงกว่า และการใช้งานที่ระดับความลึกใต้ผิวดินมากกว่า จึงเรียกว่า เครื่องสุบน้ำบาดาล (ปั๊มบาดาล) Borehole Pumps

เครื่องสูบน้ำบาดาล (ปั๊มน้ำบาดาล)
มีส่วน ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือส่วนปั๊ม และส่วนมอเตอร์ ส่วนปั๊มจะมีใบพัด จำนวนหลายใบบรรจุอยู่ พร้อมทั้งมีแกนใบพัดโผล่ออกมาเพื่อใช้ต่อเชื่อมกับส่วนมอเตอร์ เมื่อน้ำถูกสูบเข้ามาในเรือนปั๊มใบพัดแต่ละใบจะผลิตแรงดันเพื่อส่งน้ำออกไป ยิ่งมีจำนวนใบพัดมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ปั๊มน้ำบาดาลขนาดแรงม้าเดียวกัน (เช่น 1 แรงม้า) อาจสูบน้ำได้ปริมาณ และความสูงไม่เท่ากันปกติปั๊มน้ำบาดาลที่มีขนาดแรงม้าสูงเช่น 0.5-5 แรงม้า มักจะนิยมใช้ใบพัดที่ทำมาจากพลาสติกซึ่งทำให้ใบพัดหรือเรือนปั๊มเสียหายได้ง่ายหากทำการสูบน้ำโดยไม่มีน้ำเนื่องจากใบพัดจะถูกหมุนอย่างน้อย 2800 รอบต่อนาที ทำให้อุณหภูมิภาย ในเรือนปั๊มสูงเป็นผลให้พลาสติกที่ใช้ทำใบพัดละลาย นอกจากนี้อาจทำให้มอเตอร์เสียหายอีกด้วยอย่างไรก็ตามมีปั๊มบาดาลบางแบรนด์ใช้ “สแตนเลส” เป็นวัสดุทำใบพัดซึ่งทำให้ลดความเสียหายจากความร้อนและการเสียดสีจากทรายในน้ำได้

ที่มา Youtube Chennal : บ่าวนิพล คําตากล้า
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=nMNc-UQUx6M

Show More
Top