(คลิป) มีที่ดินมือปล่าว. ภบท5, และ สค1​ อยากขึ้นเป็นโฉนด​ ต้องทำสิ่งนี้ : วีดีโอ เกษตร

1.76K Views

(คลิป) มีที่ดินมือปล่าว. ภบท5, และ สค1​ อยากขึ้นเป็นโฉนด​ ต้องทำสิ่งนี้ : วีดีโอ เกษตร

มีที่ดินมือปล่าว. ภบท5, และ สค1​ อยากขึ้นเป็นโฉนด​👉ต้องทำสิ่งนี้

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปกันได้เลยครับ…

ฝากกดไลค์ กดแชร์ ติดตามช่องด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ที่ดินมือเปล่า คืออะไร

“ที่ดิน มือเปล่า” คือที่ดินซึ่งไม่มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่น ไม่มีโฉนด เป็นต้น เจ้าของที่ดินดังกล่าวเขามีเพียงสิทธิครอบครอง แต่หากจะซื้อที่ดินมือเปล่า จะต้องพิจารณาดูที่กฎหมาย ซึ่งต้องรู้ว่ามีกติกาอย่างไรบ้าง

ในทางฎหมาย ที่ดินมือเปล่า ก็คืออสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่ง การโอนที่ดินมือเปล่านั้นก็ต้องทำตามกฎหมายก็คือ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ มิเช่นนั้นถือเป็นโมฆะ ฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้

แต่ ศาลฎีกาท่านวินิจฉัยว่าถึงแม้จะไม่ได้ทำตามแบบ จึงตกเป็นโมฆะ แต่การการโอนที่ดินมือเปล่านั้นสมบูรณ์ เพราะการโอนที่ดินมือเปล่าเพียงแค่ส่งมอบการครอบครอง ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378 ก็ได้แล้ว เพราะที่พิพาทนั้นเป็นที่ดินมือเปล่า ผู้ขายมีเพียงสิทธิครอบครอง ในเมื่อขายแล้วก็ถือว่าผู้ขายได้สละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่พิพาทอีกต่อไป จึงบังคับได้ อันที่จริงมีประมวลกฎหมาย ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ ที่บังคับให้การโอนสิทธิครอบครองในที่ดินมือเปล่านั้น ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แต่ในแง่ปฏิบัติด้วย ถึงแม้จะตกเป็นโมฆะ แต่การส่งมอบการครอบครองจะสมบูรณ์หรือไม่ต้องดูตามกฎหมายแพ่ง หากที่ดินแปลงนั้นมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ก็ควรทำเป็นหนังสือแล้วไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ เปลี่ยนชื่อในหนังสือรับรอง ก็จะสบายใจกว่า

ที่มา Youtube Channel : อานนท์ เชื้อสัตตบงกช
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=tQePA5miSCw

Show More
Top