(คลิป) มะละกอฮอล์แลนด์ศรีสะเกษ มะละกอพันธุ์ใหม่ที่น่าปลูก : วีดีโอ เกษตร

1.41K Views

(คลิป) มะละกอฮอล์แลนด์ศรีสะเกษ มะละกอพันธุ์ใหม่ที่น่าปลูก : วีดีโอ เกษตร

มะละกอฮอล์แลนด์ศรีสะเกษ มะละกอพันธุ์ใหม่ที่น่าปลูก

มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ
มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้า โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัม ต่อต้น ที่สำคัญคือ ลักษณะต้นเตี้ย ทำให้เก็บเกี่ยวสะดวก ความสูงถึงปลายยอดสูงไม่มาก ลำต้นใหญ่ แข็งแรงและสมดุลที่จะรับน้ำหนักผลผลิตได้มาก ซึ่งปกติมะละกอฮอลแลนด์จะมีจำนวนผลมากกว่ามะละกอพันธุ์อื่น โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น 4.7 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากปลูก 209 วัน ซึ่งเร็วกว่าพันธุ์การค้า 46 วัน ความหนาเนื้อเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร หนากว่าพันธุ์การค้า และเนื้อมีสีส้มอมแดงเข้มกว่าพันธุ์การค้า โดยสีมีความสม่ำเสมอกันทั้งผล

ที่มา Youtube Channel : Kasetworld โลกแห่งการเกษตร
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=OppcXRDBIGU

Show More
Top