(คลิป) ฟังเลย โดนหลอกมาเป็นสิบๆ ปี ‘ยาเม็ดล้างไต’ มีจริงหรือไม่ ? : วีดีโอ เกษตร

1.75K Views

(คลิป) ฟังเลย โดนหลอกมาเป็นสิบๆ ปี ‘ยาเม็ดล้างไต’ มีจริงหรือไม่ ? : วีดีโอ เกษตร

💊 “ยาเม็ดล้างไต” ล้างได้จริงหรือไม่ ?

ไขทุกข้อสงสัย ไปฟังพร้อม ๆ กัน !

🎙 FDA Podcast – Health Product Guide ‘เจาะลึกผลิตภัณฑ์สุขภาพ เลือกใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง’

🎙 EP.15: “ยาเม็ดล้างไต” มีจริงหรือไม่ ?

โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ อาจารย์สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ที่มา Youtube Channel : FDA Thai
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=hn0z028q0xo

Show More
Top