คลิป – ปวยเล้ง ผักเติมพลังของป๊อปอาย : มหาอำนาจบ้านนา : วีดีโอ เกษตร

2.68K Views

คลิป – ปวยเล้ง ผักเติมพลังของป๊อปอาย : มหาอำนาจบ้านนา : วีดีโอ เกษตร

พี่เล่ เกษตรกรผู้สืบสานการทำเกษตรต่อจากพ่อ แต่ก่อนพี่เล่ทำงานเป็นวิศวกร หลังจากพ่อป่วยจึงตัดสินใจลาออกและพาครอบครัวกลับมาทำเกษตรกับพ่อที่ไร่ พี่เล่อยากปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษให้กับคนในครอบครัวกินจึงหันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์ รวมทั้งได้นำความรู้จากการเป็นวิศวกรของตนมาพัฒนาระบบการให้น้ำพืชผักในไร่ทำให้ลดเวลาการทำงานลงอีกด้วย

คลิปจาก : ThaiPBS
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=jG9Sk_cXH1U

Show More
Top