(คลิป) ดูให้เป็นแนวทาง ตี๋ อุดมการณ์ความฝันป่า ผีบ้าทำการเกษตร : วีดีโอ เกษตร

2.15K Views

(คลิป) ดูให้เป็นแนวทาง ตี๋ อุดมการณ์ความฝันป่า ผีบ้าทำการเกษตร : วีดีโอ เกษตร

ความรู้เพิ่มเติม การปลูกหญ้าเลี้ยงวัว

หลายคนมองว่าการเลี้ยงวัวนั้น มีต้นทุนที่สูง ต้นทุนที่เกิดจากอาหารที่วัวต้องกินในแต่ละวัน แต่ถ้าเรามองหาวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนได้ และยังสามารถสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่ง จากการปลูกหญ้าที่ให้คุณค่าทางอาหารมากพอกับความต้องการของวัวในแต่ละวัน

เนื่องจากหญ้าที่ขึ้นอยู่เองตามธรรมชาตินั้นมีคุณค่าทางอาหารสัตว์ต่ำ ผลผลิตก็น้อย และพื้นที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณะนับวันจะน้อยลงไม่เพียงพอที่จะปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงเหมือนแต่ก่อน ซึ่งวัวจำเป็นต้องกินหญ้าเป็นอาหารหลัก หากท่านลงทุนปลูกหญ้าพันธุ์ดีไว้ในพื้นที่ของตนเอง เช่นบริเวณพื้นที่หัวไร่ปลายนา หรือพื้นที่ว่างเปล่า เพียงครั้งเดียวก็จะมีหญ้าใช้สอยไปได้หลายปีทีเดียว เพราะเป็นแปลงหญ้าคุณภาพดี ให้ผลผลิตสูงเพียงพอสำหรับเลี้ยงวัว ไม่ต้องเสียเวลาต้อนไปเลี้ยงไกลๆ อีกต่อไป ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ให้กับผู้เลี้ยงวัวได้ทางหนึ่ง ซึ่งผู้เลี้ยงวัวจะมีรายได้จากการจำหน่ายตัววัวเป็นรายปี และหากมีการดูแลหญ้าเป็นอย่างดีให้ได้คุณภาพ ยังสามารถที่จะขายท่อนพันธุ์เพื่อสร้างรายได้ได้อีกต่อหนึ่ง ที่สำคัญยังมีรายได้จากการจำหน่ายขี้วัวเป็นรายเดือนอีกด้วย นับว่าเป็นอาชีพที่จะช่วยพยุงฐานะของครอบครัวให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน

“แล้วถ้าอยากเริ่มปลูกหญ้าบ้างต้องทำอย่างไร”

การปลูกหญ้านั้นมีอยู่ 2 วิธี คือ การปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ และการปลูกด้วยท่อนพันธุ์

ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุด เกษตรกรนิยมใช้ แต่ใช้ได้กับพืชอาหารสัตว์ที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดพันธุ์เท่านั้น เช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง หญ้าอะตราตัม ถั่วฮามาต้า ถั่วคาวาลเคด เป็นต้นการเตรียมดิน ต้องไถดะ แล้วเก็บเศษหิน เศษไม้ ออกจากแปลงให้หมดก่อน เสร็จแล้วไถแปรเพื่อปรับพื้นที่ แล้วพรวนดินให้ละเอียด หรืออาจใช้จอบหมุนตีดินก็ได้ ผิวดินที่ละเอียดจะเหมาะกับเมล็ดพันธุ์หญ้าที่มีขนาดเล็ก และการเตรียมดินให้เรียบจะช่วยให้เครื่องจักรที่ลงไปตัดหญ้าทำงานได้สะดวกขึ้น

ปลูกหญ้าด้วยท่อนพันธุ์ หากท่านต้องการปลูกหญ้าชนิดที่ไม่ติดเมล็ด ก็จะต้องใช้ท่อนพันธุ์ปลูก เช่นหญ้าแพงโกล่า หญ้าเนเปียร์ หญ้าบาน่า หญ้าหวานอิสราเอล เป็นต้น ให้เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 2 เดือน

กรณีหญ้าเนเปียร์ หรือหญ้าบาน่า ไม่ชอบน้ำขังให้เลือกปลูกบริเวณที่ดอน หรือทำร่องระบายน้ำไว้ด้วย ตัดลำต้นหญ้าเป็นท่อนๆ ให้มีข้อติดมาด้วย 2 ข้อต่อท่อน นำมาใส่ถุงปุ๋ยเก็บในที่ร่มรดน้ำให้ชุ่ม ทิ้งไว้ค้างคืน รุ่งเช้านำไปปลูกในแปลง ใช้ระยะระหว่างหลุม 80 x 120 เซนติเมตร ปักท่อนพันธุ์ลงดินให้เอียง 45 องศา ให้ข้อจมลงดิน 1 ข้อ เหยียบดินให้แน่น

กรณีปลูกหญ้าแพงโกล่า มีลำต้นเล็ก และทนน้ำท่วมขังได้ดี ให้เลือกปลูกได้ทั้งที่ลุ่มและที่ดอน หากเป็นที่ลุ่มให้เตรียมดินแบบนาหว่านน้ำตม หว่านท่อนพันธุ์แล้วใช้ผ้าพลาสติกทาบให้ท่อนพันธุ์จมลงไปในน้ำ แช่น้ำทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ แล้วปล่อยน้ำทิ้งรากต้นหญ้าจะยึดดินและแตกยอดอ่อนต่อไป หากปลูกที่ดอนให้ไถเตรียมดินให้ละเอียด เลือกวันที่ดินมีความชื้น หรือหลังจากฝนตก ให้หว่านท่อนพันธุ์ให้ทั่วแปลงแล้วพรวนดินกลบ

“แล้วถ้าเลี้ยงวัว1 ตัวควรมีพื้นที่ปลูกหญ้าประมาณกี่ไร่?”

สำหรับการปล่อยให้วัวแทะเล็มหญ้าตามธรรมชาติ ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 2 ไร่ ต่อวัว 1 ตัว และต้องสำรองฟาง หรือหญ้าแห้งไว้ให้วัวกินในฤดูแล้งด้วย แต่ถ้าเป็นพื้นที่ดินดีมีน้ำตลอดทั้งปี ปลูกหญ้าพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงแต่ต้องตัดให้กินจะเลี้ยงวัวได้ไร่ละ 4 ตัว โดยแต่ละวันวัวจะกินอาหารคิดเป็นน้ำหนักแห้งประมาณ 2.5-3% ของน้ำหนักตัว หากคิดเป็นหญ้าสดก็จะกินประมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัว

“แล้วเราควรจะปลูกหญ้าพันธุ์ไหนบ้าง”

หญ้ารูซี่ เป็นหญ้าอายุหลายปี ต้นกึ่งเลื้อยกึ่งตั้ง ชอบดินที่มีการระบายน้ำดี เจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด ปลูกด้วยเมล็ด โตเร็ว เหมาะสำหรับปล่อยวัวลงแทะเล็ม ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 2-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้ากินนีสีม่วง เป็นหญ้าอายุหลายปี ต้นตั้งตรง แตกกอได้ดี ใบใหญ่ อ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับตัดให้สัตว์กิน ทนร่มเงาได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และแยกกอ ไม่ทนต่อน้ำท่วมขัง ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 5-3.5 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เป็นหญ้าอายุหลายปี ลำต้นตรง เป็นกอ ขนาดใหญ่คล้ายต้นอ้อย มีใบมาก ชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3-4 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้าอะตราตัม ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ลักษณะต้นเป็นกอ ใบกว้าง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทีมีความอุดมสมบุรณ์ต่ำ ดินเป็นกรด และมีน้ำขังบ้าง เหมาะสำหรับตัดให้สัตว์กิน ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 5-3.5 ตันต่อไร่ต่อปีหญ้าพลิแคทูลั่ม เป็นหญ้าอายุหลายปี ต้นตั้งเป็นกอ เจริญเติบโตได้ในดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ทนต่อสภาพแห้งแล้ง และน้ำท่วมขัง ปลูกด้วยเมล็ด ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 5-2.5 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าอายุหลายปี มีลำต้นทอดนอนไปตามพื้นผิวดิน ต้นอ่อนจะตั้งตรง เจริญเติบโตได้ในดินทรายจนถึงดินเหนียว ทนแล้งและทนน้ำท่วม ปลูกขยายด้วยท่อนพันธุ์ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 5-7 ตันต่อไร่ต่อปี

หญ้าหวานอิสราเอลหรือเนเปียร์อิสราเอล เป็นหญ้าที่ให้โปรตีนสูงถึง 20 % เมื่อเทียบกับหญ้าทั่ว ๆ ไป ใช้วิธีการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ และให้น้ำเพียงอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ลักษณะลำต้นไม่สูงนัก เหมาะสำหรับเลี้ยง วัว ควาย แพะ ม้าแม้กระทั่งไก่หรือปลาก็สามารถนำไปเลี้ยงได้

รายได้รายปีจากการขายวัวเป็นตัว ถือเป็นเงินก้อนโตที่เราจะได้ในแต่ละปี แต่ระหว่างที่รอเงินก้อน เราสามารถสร้างรายได้จากการขายท่อนพันธุ์หญ้าพันธุ์ดีได้ ที่เห็นขายกันตามท้องตลอด ขายกันอยู่ที่ท่อนละ 1 บาท ซึ่งหญ้า 1 ต้นทำเป็นท่อนพันธุ์ได้อย่างน้อย ๆ 2 ท่อนและทำได้สูงถึง 6 ท่อน ถ้าเราปลูกซัก 2 ไร่ ก็คงจะได้อยู่ไม่น้อย และนอกจากนั้นในแต่ละเดือน เราสามารถสร้างรายได้จากการขายขี้วัวได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถขายได้ราคากระสอบละ 20 – 30 บาทเลยทีเดียว เห็นไหมมีแต่ได้กับได้ แล้วเราจะจนกันได้อย่างไร

ที่มา Youtube : เกษตรกรไทย สร้างรายได้
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=YSwSb-VuGNU

Show More
Top