(คลิป) จุลินทรีย์ไม่ใช่อาหารพืช ไม่ใช่ปุ๋ย ขอแบบสั้น ๆ : วีดีโอ เกษตร

2.28K Views

(คลิป) จุลินทรีย์ไม่ใช่อาหารพืช ไม่ใช่ปุ๋ย ขอแบบสั้น ๆ : วีดีโอ เกษตร

จุลินทรีย์ไม่ใช่อาหารพืช ไม่ใช่ปุ๋ย [ขอแบบสั้น ๆ EP1]

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

จุลินทรีย์, จุลชีพ, จุลชีวัน หรือ จุลชีวิน (อังกฤษ: microorganism) เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงจำเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ แบคทีเรีย อาร์เคีย รา และ ยีสต์ เป็นต้น เราสามารถพบจุลินทรีย์ได้ทุกสภาวะแวดล้อม แม้แต่ในสภาวะแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ไม่ได้ แต่จุลินทรีย์บางชนิดสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้ เช่น ในน้ำพุร้อนบริเวณภูเขาไฟใต้ทะเลลึก หรือภูเขาไฟธรรมดา ใต้มหาสมุทรที่มีความกดดันของน้ำสูงๆ ในน้ำแข็งที่มีอุณหภูมิเย็นจัด บริเวณที่มีสภาพความเป็นกรดด่างสูง หรือแม้กระทั่งในบริเวณที่ไม่มีออกซิเจนส่วนใหญ่หมายถึงสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว หรือหลายๆเซลล์ (เช่น เชื้อรา)

ที่มา Youtube Channel : PanAek Farm
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Gba5klQi53A

Show More
Top