(คลิป) การเลี้ยงปลากดคัง ในบ่อดิน กระชัง และ บ่อปูน : วีดีโอ เกษตร

4.03K Views

(คลิป) การเลี้ยงปลากดคัง ในบ่อดิน กระชัง และ บ่อปูน : วีดีโอ เกษตร

การเลี้ยงปลากดคัง | ในบ่อดิน กระชัง และ บ่อปูน |

(การเลี้ยงจะมีวิธีอะไรบ้าง ไปดูคลิป ด้านบนได้เลยนะครับ)

แนวทางการเลี้ยงปลากดคัง ในบ่อดิน กระชัง และ บ่อปูน

ปลากดคัง มีชื่อเรียกแตกต่างวกันไปตามแต่ละพื้นที่ เช่น ปลากดเคิง ปลากดแก้ว กดหางแดง กดข้างหม้อ กดเขี้ยว จัดเป็นปลาเศรษฐกิจ เนื่องจากมีรสชาติที่ดี มีราคาจำหน่ายค่อนข้างสูง พบแพร่กระจายกว้างขวางและมีถิ่นอาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป ผู้ที่สนใจจะเลี้ยงปลาชนิดนี้นั้นต้องทำใจให้ได้ในระยะการเลี้ยงที่อาจมากกว่าการเลี้ยงปลาชนิดอื่น ย่างน้อยๆ ใช้เวลามากกว่า 1 ปี และถ้าต้องการให้มีขนาดเกิน 3 กิโลกรัม ขึ้นไป อาจใช้ระยะเวลาที่เลี้ยงถึง 3 ปี ก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราต้องการ ไซส์ปลาที่ตลาดต้องการมากที่สุด คือ ไซส์ 2-3 กิโลขึ้นไป หรือยิ่งใหญ่ยิ่งดี ซึ่ง ปลาไซส์ 2-3 กก. เป็นไซส์ที่จัดการรอบการเลี้ยงได้ง่าย ในตลาดจึงมีไซส์นี้มาก ส่วนไซส์ใหญ่ 4 กก. ขึ้นไป มีรอบการเลี้ยงที่นาน แต่ได้เนื้อเยอะ ส่วนมากตลาดต้องการปลาที่ได้เนื้อเยอะ

ที่มา Youtube Channel : คัมภีร์ชีวิต StudiO
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=wv3mJaV6yC0

Show More
Top