(คลิป) การทำจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำ ( Liquid microorganism termite nests ) : วีดีโอ เกษตร

3.37K Views

(คลิป) การทำจุลินทรีย์จาวปลวกแบบน้ำ ( Liquid microorganism termite nests ) : วีดีโอ เกษตร

การทำจุลินทรีย์ จาวปลวกแบบน้ำ ( Liquid microorganism termite nests )

ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก
เป็นจุลินทรีย์อีกชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช พร้อมทั้งยังเป็นจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่สามารถทำได้ง่ายใช้เวลาไม่นานมาก เนื่องจากในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus sereus SPt245 ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก และช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก ไม่ว่าจะเป็นโรครากเน่า,รากขาว,รากปม ซึ่งจะทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดี

โดยจุลินทรีย์จาวปลวกคือ จุลินทรีย์ที่เกิดจากการนำรังปลวกมาหมัก เพื่อให้เกิดเป็นจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตร

วัตถุดิบที่ต้องเตรียมสำหรับการทำจุลินทรีย์จาวปลวก
1.จาวปลวกบดละเอียด 1 กิโลกรัม
2.ข้าวสวย หรือข้าวเย็น หรือข้าวเหนียว 2 กิโลกรัม
3.น้ำเปล่า 20 ลิตร
4.กะละมังผสม
5.ถังที่มีฝาปิด สำหรับเก็บเชื้อจุรินทรีย์จาวปลวก

วิธีทำจุลินทรีย์จาวปลวก
– ใส่ข้าวสวย /ข้าวเย็นในกะละมัง ผสมจาวปลวกบดละเอียด 1กก.ใช้มือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน

– เสร็จแล้วนำไปเทใส่ในถังหมักที่เตรียมไว้ ปิดฝาไม่ต้องสนิทมาก ทิ้งไว้ 3 วัน รอจนเชื้อเดิน จะเห็นเป็นเส้นใยสีขาวๆ

– เติมน้ำ20 ลิตรลงไปคนผสมน้ำกับจาวปลวกที่เชื้อเดินแล้ว โดยคนไปในทางเดียว เสร็จแล้วปิดฝาทิ้งหมักต่อจนครบ 30 วัน จะเห็นเป็นเชื้อราขาวๆเหมือนดอกเห็ดเล็ก ๆจึงกรองเอาน้ำมาใช้ โดยการใช้ตาข่ายหรือผ้าขาวบางกรองให้ได้แต่น้ำ นำน้ำที่ได้ไปผสมนำตามส่วนผสมในวิธีใช้

ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวก
1.นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย ให้เศษผักใบไม้ต่างๆย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ดีเยี่ยม

2.นำไปรดทางดินจะทำให้ดินร่วนฟู เนื่องจากจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยให้ อินทรียวัตถุในดิน ย่อยสลายได้ดีขึ้น ส่งผลให้ราก สามารถดูดเอาอาหารในดินไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น

3.นำเศษที่กรองออกจากน้ำไปรองก้นหลุมตอนปลูกพืชต่างๆช่วยในเรื่องโรคทางรากต่างๆ

การนำไปใช้
สำหรับวิธีการใช้ให้กรองเอาแต่น้ำไปใช้อัตราในการใช้คือ 1:20​ หัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวก 1 ลิตรต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร รดราดทางดิน หรือฉีดพ่นลงดินก่อนเตรียมแปลงปลูก ใช้ผสมดินปลูก ปุ๋ยหมัก เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีและสารอาหารให้กับพืช

ที่มา Youtube Channel : เกษตรพึ่งพาตนเอง เพื่อความยั่งยืน
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=T0odhqXuBoY

Show More
Top