(คลิป) วิธีทำถังหมักรักษ์โลก กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ให้เป็นปุ๋ย : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) วิธีทำถังหมักรักษ์โลก กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ให้เป็นปุ๋ย : วีดีโอ เกษตร

ถังหมักรักษ์โลก รู้ค่าพลังงาน

“ขยะเปียก” เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร พบมากถึง 64% ของปริมาณขยะทั้งหมด หากจัดการไม่ดีก็จะส่งกลิ่นเหม็น และเป็นที่เพาะพันธ์ของแมลงวัน และเชื้อโรคต่างๆ ได้ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้นำแนวคิดการกำจัดขยะครัวเรือนตั้งแต่ต้นทางมาประยุกต์ใช้ โดยนำภาชนะและวัสดุที่มีทั่วไป มาประดิษฐ์เป็น ถังหมักรักษ์โลก ใช้งานง่าย ใครๆ ก็ทำได้ ที่สำคัญ ทำครั้งเดียวใช้ได้ระยะยาว และสามารถลดค่าใช้จ่ายในกำจัดขยะได้จำนวนมาก

รายละเอียดวิธีการทำและการใช้งานจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : รู้ค่าพลังงาน WATCHDOG
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=I9EKKcKXawM

Show More
Top