ไม่จำเป็นต้องซื้อ ฮอร์โมนแพงๆ มาดูวิธีการทำน้ำสกัดชีวภาพ สูตรเร่งดอก

ไม่จำเป็นต้องซื้อ ฮอร์โมนแพงๆ มาดูวิธีการทำน้ำสกัดชีวภาพ สูตรเร่งดอก

การทำน้ำสกัดชีวภาพ สูตรเร่งดอก น้ำหมักชีวภาพ หรือ น้ำสกัดชีวภาพ หรือ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ ตามแต่จะเรียก เป็นสารละลายเข้มข้นที่ได้จากการหมักเศษพืช หรือสัตว์ กับสารที่ให้ความหวาน จนถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการแล้วจะได้สารละลายเข้มข้นสีน้ำตาล ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์หลายชนิด

สูตรที่ 1

วัสดุ/อุปกรณ์
1. ไข่ไก่ หรือ ไข่เป็ด 5 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม
3. น้ำ 10 ลิตร
4. ลูกแป้ง 1 ลูก
5. นมเปรี้ยว 1 ขวด

ขั้นตอน/วิธีทำ
นำไข่มาบดทั้งเปลือก ผสมกับน้ำ กากน้ำตาล ลูกแป้ง และนมเปรี้ยว หมักทิ้งไว้ 7 วัน สำหรับการนำไปใช้นั้นให้นำน้ำหมัก 10 ซีซี (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง ในช่วงเช้าหรือเย็นโดยฉีดพ่นพืชในระยะก่อนออกดอก

++++++++++++++


สูตรที่ 2

วัสดุ/อุปกรณ์
ผลไม้สุกอย่างน้อย 3 ชนิด
1. ฟักทอง 1 กิโลกรัม
2. มะละกอสุก 1 กิโลกรัม
3. กล้วยน้ำว้าสุก 1 กิโลกรัม
4. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
5. น้ำ 10 ลิตร

ขั้นตอน/วิธีทำ
หั่นผลไม้เป็นชิ้น คลุกกากน้ำตาล หมักไว้ในภาชนะพลาสติกสีทึบปิดฝา เก็บไว้ที่ร่ม 15 วัน (สังเกตได้ว่าจะมีราสีขาวเกิดขึ้น ให้เติมน้ำ โดยเติมลงไป 10 ลิตร หมักต่อไปให้ครบ 3 เดือน (การใช้ระยะเวลาหมักนานจะทำให้น้ำสกัดชีวภาพที่มีคุณภาพดี)

ที่มา : ศูนย์เกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

+++++++++++++++++++


สูตรที่ 3
ฮอร์โมนไข่นี้เหมาะสำหรับการเร่งดอก ให้ติดดอกได้เร็ว และดี มีความสมบูรณ์มากขึ้น การทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผลและใช้บำรุงสำหรับข้าว มีดังนี้

วัสดุที่ใช้
– ไข่ไก่สด 2 กิโลกรัม
– น้ำตาล 2 กิโลกรัม หรือ กากน้ำตาล
– นมเปรี้ยว 2 ขวด
– แป้งข้าวหมาก 2 ลูก
– น้ำมะพร้าวอ่อน 2 แก้ว
– นมจืด 2 กล่อง

วิธีทำ
1. ตอกไข่ แล้วบดให้ละเอียดทั้งเปลือกเทลงถังหมัก
2. เทกากน้ำตาล นมเปรี้ยว น้ำมะพร้าวอ่อน นมจืดและนำแป้งข้าวหมากบดละเอียดตามสัดส่วนใส่ลงไปในถังหมักคนให้เข้ากัน
3. ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้นาน 14 วัน เก็บรักษาไว้ในที่ร่มอากาศสามารถถ่ายเทสะดวก
4. คนทุกวัน เช้า-เย็น หลังจากครบ 14 วันสามารถนำมาใช้ได้

การนำมาใช้
ผสมฮอร์โมนไข่ 20-30 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชออกดอกให้เปียกชุ่ม ในช่วงเวลาเย็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ ราดรดลงดินรอบทรงพุ่มอัตรา 20-40 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน

Top