(คลิป) 1 ไร่ 1 แสน สวนติดดาวอุบล (Integrated Farming Ubon) Farm Station : วีดีโอ เกษตร

5.73K Views

(คลิป) 1 ไร่ 1 แสน สวนติดดาวอุบล (Integrated Farming Ubon) Farm Station : วีดีโอ เกษตร

สวนติดดาวที่ ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แม้จะมีพื้นที่แค่ 1 ไร่ 3 งาน แต่ก็มีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี โดยอาศัยการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งการขยายพันธุ์ต้นไม้ การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงอึ่ง การทำชาสมุนไพร และพยายามเลือกปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีมูลค่าสูง และใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการขายสินค้า ซึ่งหากนำแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสวนติดดาวไปใช้ การทำรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อไร่ก็ไม่ยากจนเกินไป

ถ้ามีประโยชน์ กดไลด์ ฝากแชร์ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นความรู้กับเพื่อนๆ ด้วยนะครับ

โดย : Farm Station
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=EMNUJANCGAw

Show More
Top