(คลิป) เล็งแจกเงิน 5000 บาท ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนพิการ ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 8 กลุ่มนี้อีก 12.5 ล้านคน

7 Likes 799 Views

(คลิป) เล็งแจกเงิน 5000 บาท ให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนพิการ ผู้สูงอายุ ทั้งหมด 8 กลุ่มนี้อีก 12.5 ล้านคน

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะมีทั้งหมด 8 กลุ่มได้แก่

กลุ่มที่ 1 กลุ่มแรงงาน

กลุ่มที่ 2 แรงงานอิสระ

กลุ่มที่ 3 เกษตรกร

กลุ่มที่ 4 กลุ่มข้าราชการลูกจ้างหน่วยงานราชการท้องถิ่นและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มที่ 5 กลุ่มเปราะบางเช่นเด็กแรกเกิด คนสูงอายุ คนพิการ

กลุ่มที่ 6 กลุ่มรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการ

กลุ่มที่ 7 กลุ่ม 1.7 ล้านคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ

กลุ่มที่ 8 กลุ่มได้รับผลกระทบจากสังคมกรณีฉุกเฉิน

ฝากแชร์ บอกข่าวต่อให้กับเพื่อนๆ พ่อ-แม่ เราด้วยนะค่ะ

SOURCE : matichon.co.th

คลิปโดย : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
คลิป ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=JC1ovuXyDBU

Show More
Don`t copy text!
Top