สร้างทุ่นลอยสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในงบ 2,500 บาท

13.12K Views

สร้างทุ่นลอยสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในงบ 2,500 บาท

สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ปั๊มน้ำ
2. แผงโซล่าเซลล์ 12V 55W ราคา 1,390 บาท
3. ข้อต่อ ท่อ 3 แยกมุม 8 ตัว x20 = 160 บาท
4. ท่อ 40 บาท
5. ข้อต่ออื่นๆ 30 บาท
6. สายยาง 70 บาท
7. แหวนล๊อกสายยาง 15 บาท

ส่วนวิธีการทำ ไปดูในคลิป ได้เลยครับ

เวอชั่น 2 แรงกว่าเดิม

**********
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานของแสงและพลังงานของความร้อนที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ พลังงานที่เกิดจากแสงและพลังงานที่เกิดจากความร้อน

1. พลังงานที่เกิดจากแสง รูปแบบการนำพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งาน แบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็น 2 รูปแบบ ขึนอยู่กับวิธีการในการจับพลังงานแสง การแปรรูปให้เป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง และการแจกจ่ายพลังงานที่ได้ใหม่นั้น รูปแบบแรกเรียกว่า แอคทีพโซลาร์ เป็นการใช้วิธีการของโฟโตโวลตาอิคส์ หรือ solar thermal เพื่อจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนโดยตรง อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ พาสซีฟโซลาร์ เป็นวิธีการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ได้แก่ การออกแบบอาคารในประเทศหนาวให้รับแสงแดดได้เต็มที่ หรือ การติดตั้งวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ thermal mass เพื่อปรับสมดุลของอากาศในอาคาร หรือติดตั้งวัสดุที่มีคุณสมบัติกระจายแสง หรือการออกแบบพื้นที่ว่างให้ อากาศหมุนเวียนโดยธรรมชาติ

2. พลังงานที่เกิดจากความร้อน เช่นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่น

คลิปโดย : Audom ideA

Show More
Top