วีดีโอ เกษตร : อยากเลี้ยงวัว ควรจะเลือกวัวบราห์มัน หรือ ชาโรเลส์?

3.16K Views

วีดีโอ เกษตร : อยากเลี้ยงวัว ควรจะเลือกวัวบราห์มัน หรือ ชาโรเลส์?

สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัว เราควรจะเลือกวัวบราห์มัน หรือ ชาโรเลส์ ? อันไหนน่าเลี้ยงที่สุด

++++++++++

โคพันธุ์บราห์มัน (Brahman)
โคบราห์มัน จัดเป็นโคเนื้อในเขตร้อน(Bos indicus) มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมในประเทศอินเดีย โดยคำว่าบราห์มัน เชื่อว่ามาจากคำว่า Bramini ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาพราหมที่มีพ่อโคศักดิ์สิทธิ์ชื่อพราหมณี โดยโคบราห์มันเป็นโคที่พัฒนาพันธุ์มาจากพันธุ์ดั้งเดิมของโคเมืองร้อนหลายพันธุ์ได้แก่ พันธุ์ Guzerat, Nellore หรือ Ongole, Gir, Krishna และ Valley เป็นต้น ซึ่งโคเหล่านี้เป็นพันธุ์โคเมืองร้อนที่นิยมเลี้ยงกันในทั่วทุกภูมิภาคของโลก ใช้เป็นโคอเนกประสงค์ทั้งในแง่ของการผลิเป็นโคพันธุ์ท้ โคลูกผสมโคเนื้อหรือโคนม โดยใช้เป็นแม่พื้นฐานในการสร้างสายพันธุ์โคพันธุ์ใหม่

กรมปศุสัตว์ โดยกองบำรุงพันธุ์สัตว์ได้นำโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันจากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 และทำการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์มาโดยตลอด ในระยะแรกการคัดเลือกพ่อพันธุ์เพื่อทดแทนในฝูงผสมพันธุ์ได้ใช้วิธีการทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตที่สถานีทดสอบกลาง โดยทำการทดสอบโคเพศผู้ที่ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ท่าพระ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม และปัจจุบันที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง มีการเก็บข้อมูล ซึ่งได้แก่ พันธุ์ประวัติ ลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์

หลังจากปี พ.ศ. 2538 ได้ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์โดยใช้คุณค่าการผสมพันธุ์ ผลจากการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์ดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า “โคพันธุ์ไทยบราห์มัน”

โคเพศผู้บางส่วนใช้สำหรับปรับปรุงพันธุ์โคพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกร เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อและใช้เป็นแม่พันธุ์พื้นฐานในการผลิตโคเนื้อหรือโคนมคุณภาพดี ซึ่งโคดังกล่าวนี้มีลักษณะรูปร่างภายนอกเหมือนกับโคพันธุ์อเมริกับราห์มัน และมีอัตราการเจริญเติบโต ความสมบูรณ์พันธุ์ใกล้เคียงกับโคในรุ่นปู่ ย่า ที่นำเข้าจากประเทศสหรัสอเมริกา แต่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมากกว่า

ลักษณะประจำพันธุ์
เป็นโคที่มีขนาดรูปร่างใหญ่ปานกลาง มีตะโหนกใหญ่พอประมาณ เหนียงคอยานค่อนข้างมากพับซ้อนเป็นหลืบ หนังท้องค่อนข้างหน่อนยาน ขนสั้นเกรียนสีขาวเทาและสีแดง อาจพบลักษณะลายจุดด้วย หูค่อนข้างยาวและกว้างปานกลาง

– น้ำหนักแรกเกิด 28-30 กิโลกรัม
– น้ำหนักหย่านมเมื่ออายุ 200 วัน เฉลี่ย 170 กิโลกรัม
– อัตราการเจริญเติบโตเมื่อขุน 1,000 กรัม/วัน
– น้ำหนักเพศผู้เมื่อโตเต็มที่ 800-1,000 กิโลกรัม
– น้ำหนักเพศเมียเมื่อโตเต็มที่ 500-600 กิโลกรัม
– อายุเมื่อให้ลูกตัวแรก 36 เดือน
– ช่วงห่างการให้ลูก 500 วัน

คลิป : รอน เทิดพงศ์
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=7t8pwRSl578

Show More
Top