ผู้ใหญ่บ้านจอมพลังแห่งบ้านเตย

2.01K Views

วีดีโอ เกษตร : ผู้ใหญ่บ้านจอมพลังแห่งบ้านเตย

“ผู้ใหญ่เป็นคนปากจัด…คิดแล้วต้องทำ ถ้าไม่ทำนอนไม่หลับ ลูกบ้านคนไหนไม่ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน ผู้ใหญ่ไปถึงบ้านเลยนะ!”

แม้จะเป็นผู้หญิง แต่ด้วยความที่มีหัวใจเป็นนักพัฒนา “ผู้ใหญ่สมบัติ โชติกลาง” แห่งบ้านเตย ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา อาศัยจุดเด่นทั้ง 2 อย่าง พัฒนาหมู่บ้านจนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ห ญิ ง . . . ที่เจ้าระเบียบ จุกจิกแต่ไม่ถึงกับจู้จี้… ปากร้าย แต่ทว่าใจดี… ส่งผลให้บ้านเตย เป็นหมู่บ้านที่สะอาด เรียบร้อย ไม่มีแม้กระทั่งราวผ้าตากหน้าบ้านให้รกตา

ค ว า ม ที่ มี หั ว ใ จ พั ฒ น า . . . ที่คิดแล้วต้องทำ ถ้าไม่ทำนอนไม่หลับส่งผลให้บ้านเตย มีผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนทั้งปุ๋ย ทั้งข้าว และหมูร้าบ้านเตย จนขึ้นแท่นสินค้า OTOP

ตลอด 10 ปีของการพัฒนา การันตีด้วยรางวัลผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ และหมู่บ้านยอดเยี่ยมหลายสมัย

ถึงวันนี้ “ผู้ใหญ่สมบัติ โชติกลาง” แห่งบ้านเตย ยังไม่หยุดคิด ยังไม่หยุดพัฒนา และยังไม่หยุดที่จะหาความรู้

ผู้ใหญ่สมบัติ บอกว่า งบประมาณเป็นของไม่ยั่งยืน
แต่ “ ค ว า ม รู้ ” คือ สิ่งที่ยั่งยืนเพราะจะติดตัวเราไปจนวันตาย

คลิปโดย : ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=gKnFgm6SYzI

Show More
Top