(คลิป) DIY วิธีทำเตาฟืน เตาถ่าน จากถังสีเก่า และดินเหนียว : วีดีโอ เกษตร

1.01K Views

(คลิป) DIY วิธีทำเตาฟืน เตาถ่าน จากถังสีเก่า และดินเหนียว : วีดีโอ เกษตร

Outdoor wood stove _ Creative idea from cement – clay and old paint bucket

วิธีการทำจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

ดินเหนียว

ดินเหนียว เมื่อแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมากจะยืดหยุ่นและเหนียวมากเมื่อเปียก เมื่อดินชื้นเวลาบี้ด้วยหัวแม่มือกับนิ้วชี้ จะทำให้เป็นแผ่นบาง ๆ และยาวได้ และไม่หักออกจากกัน เป็นดินที่มีขนาดเล็กที่สุด โดยไม่มีช่องว่างให้น้ำผ่าน ยากต่อการที่น้ำและรากพืชจะซึมแทงลงไป จะไถพรวนลำบาก เมื่อเปียกจะเหนียวจัด ถ้าแห้งก็จะแข็งจัด ส่วนมากมักจะแน่นทึบ ต้องจัดการเรื่องการระบายน้ำให้ดี เพราะจะขังน้ำได้ง่าย ทำให้รากพืชเน่า ดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ดิน มีสภาพไม่แน่นทึบ ดินมีความโปร่งพอสมควร จึงต้องหาวิธีทาให้ดินพวกนี้โปร่ง เช่น แกลบ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมักผสมดินตอนเตรียมดินให้มากๆ หรืออินทรีย์อัดเม็ด พืชที่เหมาะกับดินเหนียวมากที่สุดคือข้าว พืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว ทานตะวัน หากใช้ปลูกไม้ผล หรือปลูกผัก ควรทำการยกร่อง เป็นต้น

ประโยชน์ของดินเหนียว

ด้านการเกษตร
– เหมาะสำหรับการทำนา ปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะสำหรับพืชชนิดอื่น

ด้านศิลปะ
– ใช้ในการทำเครื่องปั้นดินเผา ทำภาชนะ เครื่องใช้ต่าง ๆ
– ใช้ขึ้นรูปในงานปั้น สร้างผลงานทางด้านประติมากรรม

ด้านวิศวกรรม
– ใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอิฐ
– ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง แกนดินเหนียวสำหรับเขื่อนดิน และเขื่อนหินทิ้ง
– ใช้เป็นวัสดุดิบในการผลิตเซรามิก เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

ที่มา Youtube Channel : Creative Cement Projects
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=paSForfCUxU

Show More
Top