(คลิป) 1/5/63 สรุปข้อควรรู้ จากสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ในช่วง โควิด-19

1 Likes 947 Views

(คลิป) 1/5/63 สรุปข้อควรรู้ จากสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ในช่วง โควิด-19

สรุปข้อควรรู้จากสำนักงานประกันสังคมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือในช่วงโควิด-19

ข้อ 1 ปรับลดอัตราส่งเงินสมทบ
ข้อ 2 การตรวจหาโควิด-19
ข้อ 3 หากป่วยโควิด-19และต้องรักษาตัว
ข้อ 4 เงินทดแทนการขาดรายได้หากว่ามีการเจ็บป่วยจนต้องหยุดงาน
ข้อ 5 เกิดว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ 6 ลาออกเอง
ข้อ 7 ถูกเลิกจ้าง

ที่มา : Sanook.com

คลิปโดย : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=MxjedpNL-yA

Show More
Don`t copy text!
Top