(คลิป) 1 ลิตร 1 ช้อน เพลี้ยอ่อนหายเกลี้ยง 3 ชั่วโมง เห็นผล | เกษตรกรชาวบ้าน : วีดีโอ เกษตร

13.80K Views

(คลิป) 1 ลิตร 1 ช้อน เพลี้ยอ่อนหายเกลี้ยง 3 ชั่วโมง เห็นผล | เกษตรกรชาวบ้าน : วีดีโอ เกษตร

เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดที่มีขนาดเล็ก ผนังลำตัวอ่อนนุ่ม ขยายพันธุ์ได้โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์และออกลูกเป็นตัว มีทั้งชนิดมีปีก และไม่มีปีก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ต่างกันที่ขนาดและสี เจริญเติบโตลอกคราบ 4-5 ครั้ง ตัวเต็มวัยขนาด โตเต็มที่ประมาณ 1 มิลลิเมตร สีลำตัวมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนไปจนถึงสีดำเข้ม ที่ปลายส่วนท้องจะมีท่อเล็ก ๆ ยื่นยาวออกมา 2 ท่อ

คลิป : เกษตรกร ชาวบ้าน
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=lNjLgZ9_owc

Show More
Top