(คลิป) โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร่ สำหรับพื้นที่ หน้าแคบ : วีดีโอ เกษตร

8.16K Views

(คลิป) โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร่ สำหรับพื้นที่ หน้าแคบ : วีดีโอ เกษตร

โคก หนอง นา โมเดล 1 ไร่ สำหรับพื้นที่ หน้าแคบ

ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการทำการเกษตรแบบผสม มีพืชหลายประเภท ไม้เนื้อแข็ง เลี้ยงสัตว์ บ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลา แยกจากบ่อน้ำใช้

– ในโคก ขุดคลองใส้ไก่ สำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับ ไม้เนื้อแข็ง และ ปลูกพื้นสมันไพร ผัก

– หนอง เลี้ยงปลา ทำสำหรับกินเอง เหลือไว้ขาย

– นา เป็นอาหารหลักของคนไทย

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : Baan 3D
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=TP_XoC2C6nU

Show More
Top