(คลิป) เทคนิคแนวทาง การเลี้ยงปลาในกระชัง : วีดีโอ เกษตร

(คลิป) เทคนิคแนวทาง การเลี้ยงปลาในกระชัง : วีดีโอ เกษตร

เทคนิคแนวทาง | การเลี้ยงปลาในกระชัง | แม่น้ำ บ่อ |

การเลี้ยงปลาในกระชังนั้นถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ใกล้ เช่น ห้วย หนอง คลองบึง อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำต่างๆ

ลายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูคลิปด้านบนได้เลยครับ

ที่มา Youtube Channel : คัมภีร์ชีวิต StudiO
คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Ls1EV8JGbn8

Show More
Top