(คลิป) เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร​ ฟรี ขอรับสนับสนุนฟรี จาก กรมทรัพ​ยากรน้ำบาดาล : วีดีโอ เกษตร

2.12K Views

(คลิป) เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร​ ฟรี ขอรับสนับสนุนฟรี จาก กรมทรัพ​ยากรน้ำบาดาล : วีดีโอ เกษตร

เจาะบอ่บาดาลเพื่อการเกษตร​ ฟรี ขอรับสนับสนุนฟรี

🔎 โครงการ​พัฒนา​ระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อ​การเกษตร​ด้วยพลังงาน​แสงอาทิตย์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564​

✔️ แผนงานการดำเนิน​งาน :
1️⃣ เจาะและพัฒ​นาบ่อน้ำบาดาล
2️⃣ จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์​ พร้อมอุปกรณ์​

✔️ กลุ่มเป้าหมายต่อ​ 1 บ่อ
1️⃣ เกษตรกรไม่น้อยกว่า​ 10 ราย
2️⃣ พื้นที่รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า​ 100 ไร่

✔️ ระยะเวลา​ดำเนินการ​ : ตุลาคม​ 2563​ -​ กันยายน​ 2564

✔️ ผู้​รับผิดชอบ: สำนักพัฒนา​น้ำบาดาล​ กรมทรัพ​ยากรน้ำบาดาล

สนใจดูรายละเอียด​ทั้งหมด​ที่ > https://www.sukpaiboon.go.th/image_files/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/a188.pdf

ที่มา Youtube Channel : PPA Channel
ดูคลิป : https://www.youtube.com/watch?v=vdF9WFparcU

Show More
Top