(คลิป) เงินกู้ 10,000 ธกส. จะได้รับข้อความ SMS เมื่อไหร่ และรับเงินสินเชื่อวันไหน

3.15K Views

(คลิป) เงินกู้ 10,000 ธกส. จะได้รับข้อความ SMS เมื่อไหร่ และรับเงินสินเชื่อวันไหน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เริ่มเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ในอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท กำหนดชำระคืน ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้

ทั้งนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

รอการนัดหมายจากธนาคาร โดยธนาคารจะแจ้งการนัดหมายผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : baac.ro.th

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=nD8I3aacPlI

Show More