(คลิป) ‘ออมสิน-ธกส.’ ออกเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ – เนชั่นทันข่าว : วีดีโอ เกษตร

16 Likes 1.27K Views

(คลิป) ‘ออมสิน-ธกส.’ ออกเงินกู้ฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำ – เนชั่นทันข่าว : วีดีโอ เกษตร

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน จะมีการปล่อยสินเชื่อโครงการ “ธนาคารประชาชน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 250 บาทต่อเดือน เท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี และให้ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2563 ธนาคารออมสิน รายงานว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง www.gsb.or.th โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน

โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงาน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
2. สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
4. ไม่ต้องมีหลักประกัน
5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน (ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก)

2. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น

2. สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี)
3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
4. ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้ https://money.kapook.com/view224316.html

+++++++++++++

ส่วน วิธีลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส. 10,000 ดอก 0.1% ทำง่าย ๆ ผ่านไลน์ ไม่นานเสร็จ ดังนี้ https://money.kapook.com/view224325.html

คลิป : NationTV22
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=J6Ct6AvNi-4

Show More
Don`t copy text!
Top