(คลิป) วิกฤต COVID 19 ทุเรียนส่งออกแพง : วีดีโอ เกษตร

10 Likes 1.38K Views

(คลิป) วิกฤต COVID 19 ทุเรียนส่งออกแพง : วีดีโอ เกษตร

คาดการณ์กันว่า.. ชาวสวนจันทบุรี แห่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นนับหมื่นไร่ เมื่อ 2-3 ปีก่อน จากนี้ไปจะทำให้ทุเรียนราคาตกต่ำ..ประกอบกับวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตลาดใหญ่อย่างจีนจะงดการนำเข้าทุเรียนไทย แต่..ต้นฤดูกาลปีนี้ ทุเรียนส่งออกกลับมีราคาแพงกว่า ปีที่ผ่านมา เพราะความต้องการของตลาดจีนยังมีสูง …เพียงแต่เน้นคุณภาพ ไม่ตัดทุเรียนอ่อนไปขาย ทำให้เสียชื่อเสียงของไทย เท่านั้น

คลิป : ชุมนุมข่าว 4.0
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=7EmQcE4vg4I

Show More
Don`t copy text!
Top