คลิป – วันที่ 10 พ.ค. นี้ พม. เร่งสรุปข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมจ่ายเงินเยียวยา จากโควิด-19

3 Likes 911 Views

คลิป – วันที่ 10 พ.ค. นี้ พม. เร่งสรุปข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อเตรียมจ่ายเงินเยียวยา จากโควิด-19

วันที่ 5 พ.ค. 2563 นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษก เผยว่า ทาง พม.ได้เตรียมข้อมูลช่วยเหลือเยียวยากลุ่มนี้ไว้ มีเข้าเกณฑ์ประมาณ 14 ล้านคน แต่ยังไม่ยืนยันตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ เนื่องจากทางรัฐบาลจะเป็นผู้วิเคราะห์

ขณะที่กลุ่มดังกล่าวประมาณ 14 ล้านคน มีทั้งผู้ที่รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนเร่ร่อน และ คนไร้บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ทาง พม.ดูแลอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ในวันที่ 10 พ.ค. 2563 จะเป็นวันที่ทางเราจะสรุปข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติม เนื่องจากช่วงโควิด-19 จะมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพิ่มเติม หรือผู้พิการที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนเป็นผู้พิการ แม้แต่แม่ที่คลอดลูก ช่วงหนึ่งอาจจะมีรายได้เกิน 1 แสนต่อปี แต่ตอนนี้ตกงานหรือว่างงาน จนทำให้รายได้ลดลง

สำหรับคนเข้าเกณฑ์ที่ทาง พม. ดูแลก่อนหน้านี้ มีดังต่อไปนี้

คนที่ได้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด คือต้องมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ถือเป็นตัวกำหนดเลย คือ เป็นคนยากจน โดยต้องมีการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ แล้วรับรองจากเจ้าหน้าที่

กลุ่มคนพิการ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์อะไร เพียงแค่ไปจดทะเบียนผู้พิการกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในแต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่ แล้วมีใบรับรองการพิการจากแพทย์ แล้วนำใบรับรองไปจดทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท

ผู้สูงอายุ ที่กู้เงินสำหรับประกอบอาชีพ ทางเราได้พักชำระหนี้ ไม่เก็บเงินต้น 12 เดือน

กลุ่มบุคคลเร่รอน ไร้บ้าน ที่ทางเราช่วยอยู่ คือเข้ามาอยู่ในระบบ พม. ทั้งนี้ก็สามารถที่จะดูแลอาหาร 3 มื้อ แต่ถ้ามีบัตรประชาชนและเดือดร้อนจริงๆ ทางเราก็จะให้เงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 บาท แต่ก็ไม่ได้ช่วยทุกคน ใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ลงไปตรวจสอบว่ายากลำบาก เดือดร้อนจริงๆ ทางเราก็สามารถช่วยได้.

SOURCE : thairath.co.th

ถ้ามีประโยชน์ ขอ 1 ไลค์ 1 แชร์ เพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆ กลุ่มเกษตร ด้วยนะครับ

โดย : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม คลิป : https://www.youtube.com/watch?v=Lpzrz7rm0ys

Show More
Don`t copy text!
Top