(คลิป) ยื่นอุทธรณ์รับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกันเตรียมเอกสาร 3 อย่าง ยื่นได้ครั้งเดียว

3 Likes 1.44K Views

(คลิป) ยื่นอุทธรณ์รับเงิน 5,000 เราไม่ทิ้งกันเตรียมเอกสาร 3 อย่าง ยื่นได้ครั้งเดียว

ความคืบหน้าของมาตรการรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท ที่กระทรวงการคลังจะเปิดให้ ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป ผ่านทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น

ข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า หลังจากการยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน ขอทบทวนสิทธิ์ เพียง 1 วัน กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์แยกเป็นจังหวัด และส่งข้อมูลให้แต่ละจังหวัดเข้ามาช่วยบริหารจัดการ โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับสิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมสำหรับ ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน ก็คือ รูปถ่าย หรือ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ตนเองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาทิ ภาพถ่ายในร้านที่เคยทำงาน หากไม่มีสามารถใช้ค่าเช่าแผง ค่าน้ำ ค่าไฟ ตลอดจนหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นผลกระทบจากโควิด-19 ต่อการประกอบอาชีพจริงๆ

โดย ทางเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่นั้นจะมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อส่งรูปถ่าย 3 ภาพมายังส่วนกลาง ประกอบด้วย ภาพของผู้ทบทวนสิทธิ์ ภาพบัตรประชาชน ภาพร้านค้าหรือการทำงาน หรือรูปที่ผู้ทบทวนสิทธิ์เคยถ่ายรูปร้านค้า หรือใช้เอกสาร จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า เพื่อให้เป็นหลักฐานในการขอทบทวนสิทธิ์ แนะนำว่า หากสามารถนัดพบที่สถานที่จริงจะยิ่งเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินการ

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ผ่านการ ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน จะยังได้รับ เงินเยียวยา ครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ดังนั้นการทบทวนสิทธิ์ไม่กำหนดระยะเวลาอาจต้องใช้เวลาพิจาณา และหากทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก 10,000 บาท เพราะได้รวมเงินเยียวยา 5,000 บาท ของเดือนเมษายนด้วย

ขณะที่ หากใครประกอบอาชีพรถจักรยานยนต์รับจ้าง สามารถใช้ใบอนุญาตในการขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ หรือหากเป็นคนขับรถแท็กซี่ แล้วมีใบขับขี่สาธารณะ สามารถนำมาใช้พิสูจน์ยืนยันตัวได้ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุข ก็สามารถได้รับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาได้

ส่วน บางอาชีพ เช่น ค้าขาย ที่อาจจะไม่แน่ใจว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ ระบบจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดจะมีกระทรวงมหาดไทย เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบ และส่งข่อมูลผ่านระบบมาพิจารณา ยื่นอุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน

ที่สำคัญ หากประชาชนคนใดยังไม่ได้ รับเงินเยียวยา ตลอดจนการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงการคลังได้ออกมานั้น สามารถติดต่อสอบถามได้จากหน่วยงานที่ตนเองเป็นลูกค้า หรือสมาชิกภายใต้สังกัดการดูแลของกระทรวงได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ขอบพระคุณที่มา : http://www.bangkokbiznews.com

คลิป : รักนี้มีลูกแฝด Trendy Twins
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=uLVX26RKUPE

Show More
Don`t copy text!
Top