(คลิป) ตอนกิ่งมะนาว ให้ออกรากเร็วๆ SHARE : วีดีโอ เกษตร

5.49K Views

(คลิป) ตอนกิ่งมะนาว ให้ออกรากเร็วๆ SHARE : วีดีโอ เกษตร

มาดูวิธีขยายพันธุ์มะนาวที่ทำกันมาแบบดั้งเดิมกันบ้าง แต่ในคลิปนี้จะเพิ่มเทคนิคในการเช็ดเนื้อเยื้อ กรมัดเชือกแบบล๊อคแล้วไม่คลาย ไปดูกันครับ SHARE

ถ้ามีประโยชน์ ฝากแชร์ความรู้ ไปยังกลุ่มเกษตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ ด้วยนะครับ

+++ ความรู้เพิ่มเติม +++

มะนาวในกระถางไม่ติดผล จะแก้ไขอย่างไร?

การปลูกมะนาวในกระถางให้ได้ผลดีนั้น ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ การเตรียมกิ่งพันธุ์ เลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ควรเลี้ยงไว้ในถุงเพาะชำนานเกิน 2 เดือน ดิน ต้องโปร่งร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ตัวอย่าง มีส่วนผสม ดินร่วนสะอาด 3 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน ทรายหยาบ และปุ๋ยคอกเก่าเล็กน้อย คลุกเคล้าให้เข้ากัน

แสงแดด ต้นมะนาวต้องการแสงแดดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง น้ำ การให้น้ำ วันละ 1 ครั้ง ก็พอ รดพอชุ่ม แต่อย่าให้แฉะ หากวันใดฝนตกก็ให้เว้นไป อายุ ที่เหมาะให้ออกดอกติดผล ต้องมีอายุ 8-12 เดือน ต้นจึงไม่โทรม

การบำรุงต้นมะนาว ต้องใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ มีทั้งธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม การที่ใส่ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะมูลโค-กระบือ จะมีธาตุไนโตรเจนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไนโตรเจนจะทำให้ใบเขียวเข้มขึ้น แต่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีในปริมาณต่ำ ดังนั้น ควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือสูตร 16-16-16 อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ เดือนละ 1 ครั้ง หากต้นสมบูรณ์ดีให้เว้นบ้างก็ได้ เมื่อต้นมะนาวมีอายุ 8 เดือน ถึง 1 ปี พร้อมให้ออกดอก ต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ย เป็น 12-24-12 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกดอก อัตราเดียวกับปุ๋ยสูตร 15-15-15 ใส่แล้วรดน้ำตามทันที อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ ต้นจะออกดอกปรากฏให้เห็น

การควบคุมแมลงศัตรู เมื่อต้นมะนาวผลิใบอ่อน ทุกระยะต้องควบคุมแมลงศัตรูทันที หากปลูกไว้น้อยต้น และปลูกไว้ในบริเวณบ้าน ให้ใช้ยาฉุน หรือยาเส้น ครึ่งถุง แช่ในน้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วคั้นน้ำแยกเอากากยาเส้นออก ก่อนนำไปฉีดพ่นให้เติมเหล้าขาว หรือเหล้าโรง อัตรา 1-2 ช้อนโต๊ะ เขย่าให้เข้ากัน ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่ม และให้เน้นที่บริเวณใบอ่อน ให้ฉีดอีก 2 ครั้ง เว้น 3 วัน เมื่อใบมีอายุ 9-10 วัน ใบมะนาวก็จะปลอดภัยจากแมลงศัตรู หลังติดผลขนาดเท่าหัวแม่มือ ให้เปลี่ยนสูตรปุ๋ย เป็นสูตร 13-13-21 ในอัตราเดียวกับปุ๋ยสูตรที่ใช้มาก่อน

อายุเก็บเกี่ยวสำหรับมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตร หรือพิจิตร 1 ให้เก็บเกี่ยวผลเมื่อมีอายุครบ 6 เดือน หลังออกดอก น้ำมะนาวจึงจะมาก ส่วนพันธุ์อื่นๆ เก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุครบ 4 เดือน หลังออกดอก หากปฏิบัติได้ตามคำแนะนำเบื้องต้น คุณพิชัย จะได้ต้นมะนาวที่ติดผลได้ดีตามความต้องการ

คลิป : SHARE
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=yl3pAMeRe3c

Show More
Top