(คลิป) ค้างชำระหนี้เงินกู้สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ เราไม่ทิ้งกัน

49 Likes 1.22K Views

(คลิป) ค้างชำระหนี้เงินกู้สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่ เราไม่ทิ้งกัน

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะคัดคำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อยหรือเกินว่า สามารถลงทะเบียนทีละ 2 ธนาคาร เงินกู้ฉุกเฉินนี่ได้หรือไม่ เพราะว่าโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท เค้าเปิดเข้าร่วม 2 ธนาคาร ก็คือ ธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่ง 2 ธนาคารนี้จะแตกต่างกันที่ กลุ่มเป้าหมายนะครับ โดย

1. กลุ่มเป้าหมายของ ธ. ธ.ก.ส. ก็คือ เกษตรกร หรือครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

2. กลุ่มเป้าหมายของ ธ.ออมสิน ก็คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

คำถามที่ว่า “ถ้าผมลงทะเบียนกู้กับ ธ.ก.ส. แล้ว จะไปลงทะเบียนกู้กับออมสินได้ไหม” ความจริงคือ ลงได้ แต่ถามว่ามีสิทธิ์จะกู้ผ่านไหม คำตอบคือ ไม่ได้ นะครับ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้น จึงสามารถขอสินเชือได้จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

คลิป : Freedom Life
ติดตาม : https://www.youtube.com/watch?v=9LZND6QA2wA

Show More
Don`t copy text!
Top