กสิกรรม(พืช) Playlist

412 Videos

วีดีโอ เกษตร

43

(คลิป) สูตรนี้ดี! พืชผักโตเร็วออกดอกผลดก ใบเขียวงามแข็งแรง ไล่เพลี้ยแมลงน้ำหมักมูลวัวสูตรพิเศษ สาคู channel : วีดีโอ เกษตร วันนี้เรามาทำ ปุ๋ยน้ำหมักมูลวัว สูตรพิเศษบำรุงถั่วฝักยาวให้ออกดอก

วันนี้เรามาทำ...
Don`t copy text!
Top