ลงทะเบียนด่วน! เดือนมีนาคม 2563 รัฐบาล ช่วยค่าน้ำ 100 – ค่าไฟ 230 บาท

ลงทะเบียนด่วน! เดือนมีนาคม 2563 รัฐบาล ช่วยค่าน้ำ 100 – ค่าไฟ 230 บาท

ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรคนจนมาแล้ว ในเดือนมีนาคม 2563 จะยังได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ เหมือนเดินโดยจะเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน
เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หากใครอยากทราบว่า ปัจจุบันตนเองยังมีสิทธิสวัสดิการอะไรอยู่บ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

นอกจากนี้ หากใครยังไม่ทราบว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสดได้อย่างไร ต้องทำอย่างไรบ้าง ลองอ่านวิธีกดเงินสดจากบัตรคนจนได้เลย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลาง, ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม, kapook

Top