ประหยัดสุดๆ!!! การทำอาหารปลา อาหารกบ อาหารไก่ อาหารเป็ด สดต้นทุน

ประหยัดสุดๆ!!! การทำอาหารปลา อาหารกบ อาหารไก่ อาหารเป็ด สดต้นทุน

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่เพื่อการดำรงชีพ เป็นแหล่งพลังงาน การเจริญเติบโต และการสืบเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ สัตว์ก็เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์ เพื่อให้ชีวิตคงอยู่ อาหารสัตว์จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการเลี้ยงสัตว์โดยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมต้นทุนการผลิต ถ้าอาหารสัตว์มีคุณภาพดีราคาต่ำ เกษตรกรจะได้รับผลผลิตสัตว์ดี มีกำไร การสร้างสูตรอาหารได้เองช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้วัสดุในท้องถิ่น ได้อาหารราคาถูก มีโภชนาการดี สารอาหารครบถ้วน ทำให้สัตว์เจริญเติบโตดี มีสุขภาพสมบูรณ์ และได้ผลผลิตสูง

ส่วนผสม
– มูลวัวชนิดแห้ง 2 ส่วน
– รำอ่อน 2 ส่วน
– ข้าวเจ้าสุก 1 ส่วน
– อาหารป่นสำเร็จรูป ครึ่งส่วน
– ผักบุ้งจีนหั่นละเอียด 1 ส่วน
– ใบกระถิน ครึ่งส่วน
– กากถั่วเหลือง ครึ่งส่วน
– กากมะพร้าว ครึ่งส่วน
– ใบฟ้าทลายโจร 30 ใบ
– เครือบอระเพ็ดหั่นละเอียด (ยาวหนึ่งฟุต)
– จุลินทรีย์/ กากน้ำตาล

วัสดุอุปกรณ์
– เครื่องบด
– ภาชนะสำหรับใส่ส่วนผสม

วิธีทำอาหารสัตว์
– นำวัสดุทั้งหมดมาคลุกเคล้าผสมกัน
– ผสมน้ำจุลินทรีย์ 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 10 ลิตร
– คลุกส่วนผสมกับน้ำเข้าด้วยกันพอหมาดๆ
– นำไปบดในเครื่องบด แล้วนำไปผึ่งแดดจนแห้ง
– เก็บใส่ภาชนะที่เหมาะสม แล้วนำไปให้ปลา กบ ไก่ และเป็ดกิน

Top