บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2563 ได้ 2,775 บาท เงินเข้าวันไหน บัตรคนจนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2563 ได้ 2,775 บาท เงินเข้าวันไหน บัตรคนจนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้รับบัตรคนจนมาแล้ว หากต้องการทราบว่า ในเดือนมีนาคม 2563 จะยังได้รับเงินช่วยเหลือด้านไหนอยู่บ้าง และเงินต่าง ๆ จะเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่เท่าไร เราลองมาตรวจปฏิทินวันที่จะได้รับเงินเข้าบัญชี ประจำเดือนมีนาคม 2563 กันได้เลย

วันที่ 1 มีนาคม 2563

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาทต่อเดือน
ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

ค่ารถโดยสารสาธารณะ
แบ่งเป็น
– ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน


วันที่ 15 มีนาคม 2563

เงินคืนภาษี VAT 5%
สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น
– ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
– ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
– ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 25 บาท
– ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

*** ทั้งนี้ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

วิธีเติมเงินเข้าบัตรคนจน
สามารถเติมเงินเข้าบัตรคนจนได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยต้องใช้บัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ทำตามขั้นตอนนี้
1. สอดบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วกดรหัสผ่านของบัตร

2. เลือกโอน/กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

3. เลือกบัญชีออมทรัพย์

4. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ / เติมเงินพร้อมเพย์

5. เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

6. ใส่หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก ที่ต้องการเติมเงิน

7. ตรวจสอบหมายเลขบัตรแล้วกดปุ่มถูกต้อง

8. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมเข้าบัตร แล้วกดปุ่มถูกต้อง (สามารถเติมเงินได้ 100-30,000 บาท)

9. ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด แล้วกดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันการทำรายการ

วันที่ 18 มีนาคม 2563

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน
เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง

กด > ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หากใครอยากทราบว่า ปัจจุบันตนเองยังมีสิทธิสวัสดิการอะไรอยู่บ้าง สามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ

นอกจากนี้ หากใครยังไม่ทราบว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กดเงินสดได้อย่างไร ต้องทำอย่างไรบ้าง ลองอ่านวิธีกดเงินสดจากบัตรคนจนได้เลย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก
กรมบัญชีกลาง, ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม, kapook

Top